Karahindiba Bitkisinden Doğal Kauçuk İzolasyonu

Bilimsel olarak Rus Karahindiba (Taraxacum koksaghyz) olarak adlandıran bitki türünü ülkemizde ilk kez yetiştirerek bitki kökünün ağırlığının %15’i oranın doğal kauçuk elde etmeyi başardık. Bitkilerimizi 2 yıl süre ile çeşitli testlere tabi tutarak deneysel açıdan doğal kauçuk izolasyon yöntemleri geliştirdik.

Projemiz ile İKMİB tarafından düzenlenen 6.Kimya Ar-Ge Proje Pazarında Kauçuk ve Plastik Kategorinde 1. lik ödülü kazandık.

Atık Kauçuklardan Enerji Depolama Sistemleri İle Uyumlu Aktif Karbon Geliştirilmesi

  • Yüksek özgül yüzey alanı
  • Kontrol edilebilir gözeneklilik
  • Yüksek elektronik iletkenlik
  • Elektro-aktif alanlar
  • Yüksek termal ve kimyasal stabiliteler

Projemiz ile Yıldız Teknik Üniversitesi ve IEEE tarafından düzenlene Yıldızlı Projeler Yarışmasında 1.lik ödülü kazandık.

Atık Kauçuklardan Katma Değeri Yüksek karbon Siyahı ve Aktif Karbon Geliştirilmesi

Kauçuklar karbon nitelikleri bakımında oldukça zengin malzemelerdir. Kauçukları, aktif karbon gibi katma değeri yüksek materyallere dönüştürülerek, hava kirliliği kontrolünde, çözücü geri kazanımında, atık su arıtımında (örn. boyalar, ağır metaller, deterjanlar, herbisitler, pestisitler ve poliaromatik hidrokarbonlar), metal geri kazanımında, katalizör olarak, kozmetik sektöründe, bataryalar ve süperkapasitörler için elektrot malzemeleri olarak kullanabiliyoruz.

Katı Aerosol Yangın Söndürme Bileşeni Geliştirilmesi ve Olası Alternatif Uygulama Alanlarına Göre Formül Uyarlamaları

Geliştirmiş olduğumuz Aerosol oluşturabilen katı yangın söndürme bileşeni, araç motor bölümleri, elektrik ve jeneratör odaları, server sistemleri vb uygulamalarda ürünümüz kendine uygulama alanı bulmaktadır.

Projemiz ile 2019 TET AR-GE Proje Pazarı yarışmasında Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları kategorsinde 3.lük ödülü kazandık.